סמודי בול

Art Director

סמודי בול

Art Director

מסאלה דוסה

Art Director

מסאלה דוסה

Art Director

מסאלה דוסה

Art Director

שוקו לאטה

Art Director

סמודי בול

Art Director

סמודי בול

Art Director

סמודי בול

Art Director

סמודי בול

Art Director

קיש בטטה ובצל

Art Director

קיש בטטה ובצל

Art Director